Prejsť na obsah

Vyhlásenie o ochrane súkromia

AES GLOBAL LTD

Prečítajte si tieto pravidlá ochrany osobných údajov a naše pravidlá používania súborov cookie. Spoločne vysvetľujú naše

Zásady ochrany osobných údajov a popis, ako používame osobné údaje, ktoré zhromažďujeme

vami alebo ktoré nám poskytnete.

Všetky aktivity na webe www.aesglobalonline.com sa zaznamenávajú a monitorujú, aby sa ľahko uchovali

osobné informácie v bezpečí a zabezpečiť, aby AES Global Ltd

Zákon o ochrane údajov z roku 1998 (DPA) a všeobecné povinnosti týkajúce sa údajov

Ochranné nariadenie (GDPR) z mája 2018.

Používaním našej webovej stránky vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním týchto informácií

Poskytujete nám informácie v súlade s podmienkami týchto zásad ochrany osobných údajov.Zmeny v politike

Pravidlá ochrany osobných údajov môžeme z času na čas zmeniť. Kedy alebo kedy sa vykonajú zmeny

Vyzdvihneme ich tu. Takže občas skontrolujte.Naše zásady

Vaše údaje budeme zhromažďovať a používať, iba ak máme zákonné dôvody a

oprávnené obchodné dôvody

Pri jednaní s vami budeme transparentní a dáme vám vedieť, ako ich zhromažďujeme a používame

tvoja informácia

Ak zhromažďujeme vaše údaje na konkrétny účel, použijeme ich iba na tieto účely

Účel, pokiaľ nie je informované inak a nebol udelený súhlas, kde

relevantné

Nebudeme požadovať viac informácií, ako potrebujeme na účely, na ktoré pôsobíme

pozbieraj to

Aktualizujeme naše záznamy, ak nám oznámite, že sa vaše informácie zmenili

Vaše osobné údaje budeme pravidelne kontrolovať, aby sme ich nezachovali

dlhšie, ako je potrebné

Dbáme na to, aby boli vaše údaje na konci roka bezpečne zlikvidované

primeraná doba uchovávania

Budeme a budeme dodržiavať vaše práva v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov

Dbajte na to, aby boli otázky týkajúce sa ochrany údajov promptne vyriešené

priehľadný

Školíme našich zamestnancov v oblasti povinností týkajúcich sa ochrany údajov

Zabezpečíme, aby sme používali vhodné fyzické a technologické bezpečnostné opatrenia

Chráňte svoje údaje bez ohľadu na to, kde sú uložené

 

Informácie a ako ich používame

Budeme o vás zhromažďovať údaje, a to osobné údaje (napríklad vaše meno a

Kontaktné údaje) a tiež špeciálne kategórie údajov. Osobné údaje a špeciálne

Ukladáme, spracúvame, používame a zverejňujeme kategórie údajov v

nasledujúcimi spôsobmi:

Ak ju chcete používať, zaregistrujte sa alebo navštívte našu webovú stránku

Poskytnúť vám technickú podporu, ktorá vám pomôže so zákazníckym servisom pri vylepšovaní

naše služby

Aby ste boli informovaní

Aby sme mohli vyvíjať a uvádzať na trh ďalšie produkty a služby, nech už ste kdekoľvek

súhlasili s kontaktovaním na tieto účely

Zlepšiť náš zákaznícky servis a zvýšiť hodnotu našich služieb pre vás

Za účelom zasielania podrobností o správach, propagačných akciách, ponukách, sieťach a udalostiach predajcov

a všeobecné informácie o odvetviach, ktoré považujeme za dôležité

Zaujíma vás, ak ste súhlasili s kontaktovaním na tieto účely

Odpovedať na vaše otázky a otázky

Tretím stranám, s ktorými sme ich nechali na poskytovanie služieb, ktoré my, vy alebo naše

Zákazníci požadovali vrátane referencií, kvalifikácie a trestných údajov

Kontrola služieb, kontrola informácií, ktoré ste poskytli o tretích stranách

Zdroj.

Ak veríme v dobrú vieru, tretím stranám, regulačným orgánom alebo orgánom činným v trestnom konaní

že sme právne povinní to zverejniť v súvislosti s odhaľovaním trestných činov,

vyberanie daní alebo povinností v súlade s platnými zákonmi alebo predpismi

príslušného súdu alebo v súvislosti so súdnym konaním

Plňte si naše povinnosti zo zmlúv medzi vami a nami

Z času na čas môžeme požiadať o váš súhlas so spracovaním, použitím alebo zverejnením vašich informácií

Informácie na iné účely, ktoré nie sú uvedené vyššie.Ako dlho uchovávame informácie o vás

Sme právne povinní uchovávať vaše údaje tak dlho, ako to bude potrebné

plniť naše zákonné a zmluvné povinnosti a v súlade s našimi

oprávnené záujmy ako prevádzkovateľ.

Vynaložíme primerané úsilie na zabezpečenie uchovania vašich osobných údajov

a aktuálne. Ste však povinní nás informovať o akýchkoľvek zmenách

na vašich osobných údajoch, aby sme sa uistili, že sú aktuálne a že ich aktualizujeme alebo vymazávame

Vaše osobné údaje zodpovedajúcim spôsobom.Informácie z iných zdrojov

Úzko spolupracujeme s mnohými tretími stranami vrátane subdodávateľov

Recenzie spoločností, poskytovateľov analýz, poskytovateľov softvéru alebo mzdových úradníkov,

a regulačné orgány alebo vládne oddelenia a môžu získať

Informácie o vás od nich.

Tieto informácie môžeme použiť samostatne alebo v kombinácii s informáciami, ktoré sme poskytli

Prijímajú alebo od vás zhromažďujú na ktorékoľvek z nasledujúcich účelov.

 

Tieto údaje možno použiť na:

Monitorujte a vylepšujte našu ponuku služieb pre vás a informujte nás o zmenách

na našom webe alebo v službe. Kde zhromažďujeme informácie prostredníctvom spätnej väzby alebo a

Prieskum je uverejnený iba anonymne ako kombinácia odpovedí,

namiesto individuálne, pokiaľ sa s vami nedohodne inak

Plniť a poskytovať svoje povinnosti zo zmlúv medzi vami a nami

Vy so službami a informáciami, ktoré od nás požadujete

Aby sme vás informovali o ďalších službách, ktoré ponúkame podobne

tie, ktoré ste už požiadali alebo dostali

Poskytnúť vám informácie, na ktoré ste súhlasili

Monitorovanie prenosu na webových stránkach podľa našich zásad používania súborov cookie

V prípade potreby ako súčasť procesu prijímania zamestnancov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať a spracúvať tak dlho, ako to bude potrebné

Dodržiavame naše zákonné povinnosti, riešime spory a presadzujeme naše dohody.Poskytovanie informácií tretím stranám

Aby sme mohli efektívne fungovať ako spoločnosť, možno budeme musieť zdieľať vaše informácie s

vybrané a dôveryhodné tretie strany. Tretie strany, s ktorými môžeme zdieľať informácie

sú:

Vládne agentúry, oddelenia alebo iné tretie strany a oddelenia pre

Výskumné a štatistické účely

Spracovatelia tretích strán

Akákoľvek tretia strana, ktorej môžeme potrebovať zdieľanie osobných údajov

Dodržiavanie našich právnych, regulačných a právnych povinností. Môže to byť súčasť a

Súdny proces (napríklad v reakcii na súdny príkaz alebo v reakcii na zákon

Žiadosť donucovacieho orgánu alebo tam, kde to považujú za potrebné). To by mohlo byť

- vyšetrovať, predchádzať alebo podniknúť kroky proti nezákonnej činnosti, podozreniu z podvodu alebo -

Situácie, v ktorých existuje potenciálne nebezpečenstvo pre fyzickú bezpečnosť, majetok alebo práva jednotlivcov

Osoba. Môže to zahŕňať nesúlad s našimi pravidlami webových stránok alebo inak

prípustný

Každá tretia strana, ktorej ste dali súhlas

Uisťujeme vás, že keď procesy zadávame externe, zabezpečíme to každému

Dodávateľ alebo dodávateľ má zavedené príslušné bezpečnostné opatrenia. Budeme tiež potrebovať

Musíte dodržiavať zásady ochrany údajov, ktoré vyplývajú z našej zmluvy s nimi.

 

Webové stránky tretích strán

Naše webové stránky môžu občas obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán a z nich.

vrátane sietí našich partnerských sietí a pridružených spoločností. Ak kliknete na odkaz na jeden z nich

Upozorňujeme, že tieto webové stránky majú svoje vlastné pravidlá ochrany osobných údajov. My

Za tieto pokyny nepreberáte žiadnu zodpovednosť. Skontrolujte to

Pravidlá pred odoslaním osobných údajov na tieto webové stránky.Bezpečnosť a bezpečné uloženie vašich osobných údajov

Keď dostaneme vaše informácie, použijeme príslušné postupy

Bezpečnostné prvky zabraňujúce neoprávnenému prístupu.

Prenos informácií cez internet bohužiaľ nie je úplne bezpečný.

Aj keď sa snažíme chrániť vaše osobné údaje, nemôžeme to zaručiť

Bezpečnosť údajov prenášaných cez internet. Každý prenos údajov sa uskutočňuje samostatne

Riziko.

Môžu sa prenášať informácie, ktoré nám poskytnete alebo ktoré o vás zhromažďujeme

a uložené nami alebo zmluvnými partnermi, aby sme vám mohli poskytovať externé služby

Európskeho hospodárskeho priestoru. V takom prípade použijeme vydané modelové doložky

v prípade potreby Európska komisia alebo iné vhodné ochranné opatrenia. Autor:

Poskytnutím osobných údajov vyjadrujete súhlas s týmto prenosom, ukladaním alebo spracovaním.

Môžeme monitorovať použitie a obsah e-mailov, hovorov a zabezpečených správ odosielaných z

a prijaté od nás, aby sme mohli identifikovať nezákonné alebo právne kroky a podniknúť právne kroky

nesprávne použitie našich systémov. Hlavné príklady nezákonného alebo nesprávneho použitia sú

Pokúša sa vydávať za čistý prenos počítačových vírusov a pokusov

aby sa zabránilo fungovaniu tejto webovej stránky alebo jej služieb.Ako môžete získať prístup, opraviť a odvolať svoj súhlas?

Informácie, ktoré o vás vedieme, môžete opraviť takto:

E-mail: marketing@aesglobalonline.com

Svoje nastavenia pre marketingovú komunikáciu môžete zmeniť z

AES Global a kedykoľvek svoj súhlas odvolať nasledujúcim spôsobom:

Zašlite nám e-mail na adresu marketing@aesglobalonline.com.

Môžete požiadať o prístup k svojim osobným údajom

nami uchovávané a udržiavané v našej databáze. Ak to chcete urobiť, musíte odoslať svoj e-mail

Žiadosť na marketing@aesglobalonline.com

Od 25. mája 2018 môžete mať podľa okolností tiež právo:

Požiadajte o vymazanie osobných údajov, ktoré o vás máme

Požiadajte o obmedzenie spracovania týchto informácií

Námietka proti spracovaniu týchto informácií

Vyžiadajte si kópiu týchto informácií v prenosnom formáte

Ak máte pochybnosti o zaobchádzaní s vašimi osobnými údajmi, môžete tak urobiť

Kontaktujte ICO alebo podajte sťažnosť.

 

Pripomienky a otázky

Akékoľvek otázky a pripomienky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov môžete zaslať e-mailom nášmu

Referent ochrany údajov na marketing@aesglobalonline.com alebo e-mailom na adresu Privacy,

AES Global Ltd, Unit 4C Kilcronagh Business Park, Cookstown, Co. Tyrone, BT809HJ